METALNAFT Sp. z o.o.
38-451 Równe
ul. Kopalniana 50
NIP 684-22-53-466
Kontakt:

tel: 13 43 337 44
email: metalnaft (at) metalnaft.plSTRONA W BUDOWIE...

Nazwa beneficjenta: METALNAFT Sp. z o.o.
Działanie: Dotacja na kapitał obrotowy POPW.01.05.00.
Program operacyjny: POPW.0.00.00 Program Operacyjny Polska Wschodnia
Oś priorytetowa: POPW.01.00.00 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa została udzielona na podstawie programu SA.57015(2020/N)
Cel projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa – w okresie od 01.07.2020 do 30.09.2020.
Wartość dotacji: 291 875,31 PLN
Okres realizacji projektu: od 2020-07-01 do 2020-09-30